Hernieuwing

Hernieuwing lidgeld 2024

Het lidmaatschap kan hernieuwd worden op zaterdag 2/12/2023 in zaal De Korenbloem, Kerkplein 12 in Zingem  van 16.00 tot 20.00 uur bij een lekker hapje en een drankje. Verder is er een gezellig samenzijn met alles aan, zoals gewoonlijk, zeer democratische prijzen.

Het lidgeld voor 2024 blijft onveranderd: € 15,00 per persoon, of  €  20,00 per persoon “Walking in Belgium” inbegrepen.

Als geschenk voor 2024 mogen de leden van de Scheldestappers gratis wandelen op de 7 tochten georganiseerd door de Scheldestappers behalve op de sloebertocht van 60 km en de mega-sloebertocht van 100 km. De medewerkers op onze tochten krijgen reductiebonnetjes.

Ook op  zondag 10/12/2023 tijdens onze Bavotocht in Zingem kan je uw lidmaatschap hernieuwen. Uiteraard zijn ook nieuwe leden van harte welkom. Breng gerust nieuwe kandidaat-leden mee. We stellen vast dat er nog veel niet-aangesloten wandelaars deelnemen aan onze wandeltochten.

Belangrijk !!!

Vanaf nu dient het lidgeld betaald te zijn tegen het einde van het jaar. Indien leden niet hernieuwen voor 31 december zullen zij vanaf 1 januari 2024 aanzien worden als niet-lid en dus de ledenkorting bij de inschrijving op een wandeltocht NIET krijgen en ook niet geteld worden bij de clubdeelnemers. Dan betaal je ook 3,00 euro startgeld!

 

Onthouden: zaterdag 2 december  in  Zaal De Korenbloem, Kerkplein 12, Zingem  van 16.00 uur  tot 20.00 uur.

 

 

Lidkaarten

Uw huidige lidkaart blijft behouden, dit wil zeggen dat je uw lidkaart niet mag weggooien op het einde van het jaar.

De kaart is pas geldig  voor 2024 na betaling van het lidgeld !

Een reden te meer om uw lidmaatschap zeker te hernieuwen voor het einde van dit jaar. Op die manier is er continuïteit. Leden dit niet hernieuwen voor 31/12/2023 worden vanaf 01/01/2024 beschouwd als niet-leden en verliezen zo hun talrijke voordelen van het lidmaatschap.

Attest de mutualiteit

Ben je aangesloten bij een wandelclub van Wandelsport Vlaanderen, dan heb je waarschijnlijk recht op een jaarlijkse tegemoetkoming van je mutualiteit. De meeste mutualiteiten betalen het lidgeld van een sportclub terug tot een begrensd bedrag. Het aanvraagformulier, model WSV, is eenvormig voor alle mutualiteiten en zal bij je nieuwe lidkaart gevoegd zijn.

Wat moet je precies hiervoor doen: 

 Samen met je lidkaart krijg je een formulier voor de mutualiteit.

  •   -  Wij vullen het formulier WSV in met de nodige gegevens.
  •   -  Vul het formulier zelf verder aan. 
  •   -  Bezorg het ingevulde formulier aan uw ziekenfonds vanaf  01/01/2024. Uw ziekenfonds zal dan op haar beurt het bedrag  op uw rekening storten.

 

Verzekering.

Als lid van de Scheldestappers ben je uitgebreid verzekerd.

  1. Verzekering bij alle clubactiviteiten en wandeltochten.

      - Tijdens georganiseerde wandeltochten mits voorlegging van

         uw betaalbewijs van de organisatie.

  • Op weg van en naar de tocht tijdens alle clubactiviteiten.
  • Tijdens uw individuele en private wandelactiviteiten.
  • Tijden nevenactiviteiten op onze wandelorganisaties.

 

   2. De verzekering omvat lichamelijke ongevallen, burgerlijke

       aansprakelijkheid en rechtsbijstand.